Leer je ook diakrieten of accenten en het trema?

Ja, bij TypeTopia besteden wij ook aandacht aan diakrieten/accenttekens.

Daaronder vallen bij TypeTopia de accenten. Dit zijn:

  • accent aigu (é)
  • accent grave (è)
  • accent circonflexe (ê)

Deze diakrieten leer je voor alle klinkers: a e i o u

Verder leer je ook het trema (ë), ook wel bekend als umlaut (ü).


Geen passend antwoord kunnen vinden op je vraag? Neem dan contact met ons op via Whatsapp, Facebook of e-mail. We helpen je dan graag verder.